• Príspevok do fondu OZ Turnianska  je v šk.r. 2023/2024 vo výške  ....80..eur....../rok/dieťa

    číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8330 0000 0021 0106 8660

    Príspevok je možné uhradiť v dvoch splátkach. Do poznámky, prosím, nezabudnite uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, do ktorej chodí.

  •  

    

   Predseda OZ MŠ Turnianska

        Katarína Dömösová          katarina.domosova@gmail.com   0905 540 673

   Hospodár OZ MŠ Turnianska

   Ing. Mária Hollá

   maria.holla@hotmail.com

   0905 394 062

   Triedny dôverník - Včielky

   Bc. Ivana Fričová

   vasickova.ivana@gmail.com

   0903 837 529

   Triedny dôverník - Žabky

    Jana Leitnerová  jankabogdanka@yahoo.com

   0907 366 261

   Triedny dôverník - Veveričky

   Lucia Půčková  lucia.puckova@gmail.com  0905 011 085

   Triedny dôverník - Kuriatka

    Ing. Katarína Kotríková, Phd. kejtrinka@gmail.com

    0908 814 390

   Triedny dôverník - Lienky

   Mgr. Zuzana Melicherčíková  korenova.zuzana@gmail.com 0908 278 645

   Tiedny dôverník - Motýle

   Miroslav Koleň

    miro.kolen2@gmail.com

   0911 363 499

   Triedny dôverník - Stonožky

   Monika Hrašková

   monika.hraskova1@gmail.com

   0948 099 604

   Triedny dôverník - Kačiatka

    Mgr. Ing. Dana Králiková  dana.kralikova@gmail.com  0944 728 164

   Triedny dôverník - Sovičky

   František Chmela

   frantisek.chmela@gmail.com

   0905 012 150

    

  • Kontakty

   • Materská škola Turnianska 6
   • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
   • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje