• Príspevok do fondu OZ Turnianska  je v šk.r. 2022/2023 vo výške  80 €/rok/dieťa

    číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8330 0000 0021 0106 8660

    Príspevok je možné uhradiť v dvoch splátkach. Do poznámky, prosím, nezabudnite uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, do ktorej chodí.

  •  

   Predseda OZ MŠ Turnianska

        Katarína Dömösová         katarina.domosova@gmail.com   0905 540 673

   Hospodár OZ MŠ Turnianska

   Mgr. Juliana Šišková, PhD.

   juliana.siskova@gmail.com

   0948 046 723

   Triedny dôverník - Veveričky

   František Chmela

   frantisek.chmela@gmail.com

   0905 012 150

   Triedny dôverník - Žabky

   Vanda Trnovcová

   vandamachalova@gmail.com

   0904 995 757

   Triedny dôverník - Včielky

   Ing. Katarína Kotríková, PhD.

   kotrikova.katka@gmail.com

   0908 814 390

   Triedny dôverník - Kuriatka

   Ing. Ivana Hollá

   zubekova.i@gmail.com

   0948 829 302

   Triedny dôverník - Lienky

   Ing. Monika Majorošová

   kelemenova.monika@gmail.com

   0918 912 242

   Triedny dôverník - Motýle

   Ing. Peter Sokolík

   peter.sokolik13@gmail.com

   0948 514 706

   Triedny dôverník - Stonožky

   Ing. Nikoleta Véghová Magulová

   magulova@koop.sk

   0903 197 368

   Triedny dôverník - Kačiatka

   Mgr. Ing. Dana Králiková

   dana.kralikova@gmail.com

   0944 728 164

   Triedny dôverník - Sovičky

   Ing. Mária Hollá

   maria.holla@hotmail.com

   0905 394 062

    

  • Kontakty

   • Materská škola Turnianska 6
   • msturnianska@petrzalka.sk
   • +421 2 6382 9523 0947 487 442 školská jedáleň - 0947 487 443
   • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje