• RADA ŠKOLY

   • Štatút rady školy - MŠ Turnianska 6.

    Zloženie rady školy:

    Predseda:                 PaedDr.  Ildikó Csaderová - pedagogický zamestnanec

    Podpredseda:           Katarína Dömösová   - zástupca rodičov

    Zapisovateľ:             Ing. Beáta Písečná - pedagogický zamestnanec

    Členovia:                  Erika Bátovská - nepedagogický zamestnanec

                                      Ing. Mariana Košťálová - zástupca rodičov

                                      Ing. Nikoleta Véghová Magulová   - zástupca  rodičov

                                      František Chmela - zástupca rodičov

                                      Mgr. Anna Soneková - delegovaný člen RŠ za zriaďovateľa

                                      Zdenko Pek - delegovaný člen RŠ za zriaďovateľa

                                      Mgr. Jozef Mandúch- delegovaný člen RŠ za zriaďovateľa

                                      Mgr. Patrícia Forová - delegovaný člen RŠ za zriaďovateľa

     

    Funkčné obdobie od 2020

  • Kontakty

   • Materská škola Turnianska 6
   • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
   • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje