• OZNAM - usmernenie k poplatkom - dotácie na obedy v ŠJ MŠ od 1.8.2021 do 31.8.2021
     • OZNAM - usmernenie k poplatkom - dotácie na obedy v ŠJ MŠ od 1.8.2021 do 31.8.2021

     • V zmysle schválenej platnej zmeny zákona 544/2010 o dotáciách v mesiacoch júl, august platí pre deti - predškolákov navštevujúcich MŠ dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom po starom t.j. že všetci predškoláci majú nárok na dotáciu vo výške 1,20€/deň, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo obed. Od 1. septembra sa bude poskytovať dotácia len určitým sociálne slabým skupinám rodičov detí vo výške 1,30€/deň.

       

      Znenie zo zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

      § 16e

      Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa za august 2021 určí pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021.“.

   • Kontakty

    • Materská škola Turnianska 6
    • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
    • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje