• 2% pre OZ MŠ Turnianska

     • Milí rodičia, priatelia MŠ Turnianska 6,
      opäť sa blíži termín podávania daňových priznaní, a tak si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o  poukázanie  2% zo zaplatenej dane za rok 2022. Občianske združenie MŠ Turnianska, využíva získané finančné prostriedky predovšetkým v prospech vzdelávania našich detí. 


      Ak za Vás vypĺňa daňové priznanie zamestnávateľ, stiahnite si prosím naše tlačivo (v prílohe) na poukázanie 2% z daní. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad

      V prípade že si vypĺňate daňove priznanie sami, vyplňte „vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane“ ktoré je súčasťou daňového priznania. Potrebné údaje:
      Obchodné meno (Názov): OZ MŠ Turnianska

      Právna forma: Občianske združenie
      IČO/SID: 500 713 78

      Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 6
      Ďakujeme,
      OZ MŠ Turnianska

      Dôležité termíny:
      Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023

      Tlačivo na poukázanie podielu z dane s príslušným potvrdením treba podať do 30. apríla.

   • Kontakty

    • Materská škola Turnianska 6
    • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
    • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje