• Prevádzkové podmienky MŠ Turnianska - COVID-19

     • Riaditeľka MŠ Turnianska 6 na základe usmernení vyplývajúcich z manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR, a v súlade s cieľom udržať bezpečné prostredie v škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 stanovuje tieto základné prevádzkové podmienky materskej školy zohľadňujúce opatrenia na dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní, personálne, ale i prevádzkové možnosti (špecifiká) MŠ Turnianska 6.

      Vstup všetkých cudzích osôb do Materskej školy Turnianska 6 je zakázaný.

      Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

      Z dôvodu väčšieho počtu tried, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov, je nutné rozdeliť nástup a odchod detí do/z materskej školy na niekoľko časových úsekov.

      Deti z tried   Žabky, Veveričky, Stonožky, Včielky

      • budú prijaté do materskej školy p. učiteľkou  ráno v časových intervaloch:

                              6:30 – 6:40 hod.

                              6:50 – 7:10 hod.

                               7:30 -  7:45 hod.

      • v popoludňajších hodinách bude možné prevziať dieťa

      a/ NEOBMEDZENE v prípade priaznivých poveternostných podmienok pri pobyte detí na školskom dvore,

      b/ v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v časových intervaloch:

                             15:00 – 15:20 hod.

                             15:40 – 16:00 hod.

                             16:20 -  16:40 hod.

      Deti z tried    Kuriatka, Sovičky, Motýle, Lienky

      • budú prijaté do materskej školy p. učiteľkou ráno v časových intervaloch:

                             6:40 – 6:50

                             7:10 – 7:30

                             7:45 -  8:00

      • v popoludňajších hodinách bude možné prevziať dieťa

      a/ NEOBMEDZENE v prípade priaznivých poveternostných podmienok pri pobyte detí na školskom dvore,

      b/ v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v časových intervaloch:

                             15:20 – 15:40 hod.

                             16:00 – 16:20 hod.

                             16:40 -  17:00 hod.

       

                                                                 PaedDr. Jana Stojkovičová

                                                                                                    Riaditeľka MŠ

   • Kontakty

    • Materská škola Turnianska 6
    • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
    • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje